2013. március 8., péntek

A "nőnap" és ami mögötte van

Március 8-án a nőket ünneplik világszerte. Ezt a napot így is hívják: Nemzetközi Nőnap. Mi ezt a napot nem tartjuk ünnepnapnak és nem is ünnepeljük meg! A nemzetközi feminista nőmozgalmak célja a női egyenjogúság álságos jelszavai alatt, az anyaságra hivatott nők legszentebb küldetésük maximális teljesítésétől való elvonás volt. A nőnap valójában a női munkavállalás napja!
Egy részről, semmit sem ünneplünk azért, mert van. Teljesen lényegtelen, hogy az Isten mit adott egy ember lába közé. Attól még lehet természetellenes fajtalankodó (homokos), aberrált, deviáns, vagy bármi. Tehát a puszta lét nem ünnepelni való. Csak akkor válik azzá, mikor Isteni küldetését teljesíti. Másrészről a lány, vagy hölgy akkor válik nővé mikor feleség lesz, és akkor teljesíti Isten által elrendelt küldetését, mikor anyává válik. Az anyák napja egy igazi, szép, természetes ünnep, ami az Isteni teremtésnek, a bőségnek, az Isteni küldetés beteljesülésének ünnepe.
A nők napja nem más, mint egy szellemi, erkölcsi, vallási bomlasztás. Szembefordul az anyaság eszményével, önmaga létéért, küldetéstelen létezést is dicsőítő ünnep, amely ezzel az Isten létezését, rendező elvét tagadja.
Szó sincs róla, hogy elvakult ellenségei lennénk a nők testhezálló munkájának, vagy ne ismernénk el a nők képességeit. Bizonyos szakágakban sokkal inkább eredményesek lehetnek, mint a férfiak. De mint tudjuk, az említett mozgalmak célja nem a nők valós értékeinek elismerése volt, hanem épp azok kiforgatása. A nemzetközi nőnap – a dolgozó nők napja – a női munkavégzés napja, nem a női nem tisztelete, hanem valós értékük kigúnyolása!
A Nemzetközi Nőnap gondolata a századfordulón merült fel először. 1910–ben, a Koppenhágában ülésező Szocialista Internacionálé alapította meg a Nemzetközi Nőnapot, tiszteletadásuk jeleként a nők jogaiért évek óta küzdő feminista mozgalmak előtt.
Az első hivatalos európai nőnapot Németországban tartották. Oroszország 1918-tól, Ausztrália pedig csak 1928-tól csatlakozott az ünneplőkhöz. Magyarországon 1914-től ünnepeljük hivatalosan is a nőket.
A nőnap megvalósításában oroszlánrészt vállalt az ismert származású bolsevista Klara Zetkin és Rosa Luxemburg. A tradicionális család/társadalom szétrombolásában érdekelt nőmozgalmak (szüfrazsetek, feministák, női egyenjogúságért "küzdők") gyökere kivétel nélkül ugyanez volt. 
Mára teljesen beérett munkájuk gyümölcse: a nők célja önmaguk megvalósítása, egyre többen akarnak versenyre kelni a férfiakkal hagyományos férfi munkakörökben (pl. fegyveres testületek), a gyermekek szülését végletesen elhalasztják vagy elvetik, a munkaerőpiacon való megfelelésre hegyezik ki életüket, helyet adva így az új honfoglalóknak.
Szabadkőművesség, feminizmus, életidegen eszmék, szekták, divatok, mind egy céllal: a család ideáljának lerombolásáért! Az eredményeket ma láthatjuk: emancipált, karrierista nők, züllött férfiak, kallódó gyermekek, széthulló családok!
 Egy szál gúnyos fehér szegfű… Ez a tiéd, ez a Te napod. Holnap pedig mehetsz a gyárba robotolni!!!
PÉNISZ
Clara Zetkin

Rosa Luxemburg