2011. szeptember 4., vasárnap

Szabadság Napja

Sokan csatlakoztak a szombaton megtartott Szabadság Napja rendezvényhez, amit a Pax Hungarica Mozgalom szervezett Buda várának felszabadulásának alkalmából. A rendezvény célja többek között az volt, hogy felhívja a figyelmet nem csak a muszlim bevándorlás veszélyeire, hanem tisztelgés azon hősök előtt, akik ebben a hatalmas, szabad Magyarországért, és szabad Európáért folytatott harcban életüket áldozták!
Magyarország felszabadulása a budai vár ostromával kezdődött 1686-ban. Ezt három hónapos ostrom előzte meg, ugyanis a várat védő Abdurrahman pasa a végsőkig kitartott. Ezt megelőzően, 1684-ben próbálták már visszafoglalni a fővárost, de akkor az időjárási viszontagságok visszavonulásra kényszerítették az ostromló sereget. Európában elterjedt a híre, hogy a zsidók együtt védték Budát a törökökkel. Sok európai városban, például Padovában pogromok törtek ki, mintegy bosszúként, a zsidók ellen. Az oszmán hódítókkal való fegyveres együttműködésben bűnös 270 zsidót Budáról Nikolsburgba telepítik. A zsidók ezen cselekedete egyáltalán nem véletlenül történt. Tudták ugyanis, hogy üldöztetést várna rájuk a keresztény uralom alatt. Az Oszmán Birodalom viszont toleranciával volt irántuk, ezért legfőbb bizalmukat beléjük vetették.

1686. június 18-án V. Károly lotaringiai herceg és II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem vezette 76–80 000 fős keresztény sereg, a habsburg és német birodalmi erőkkel, s soraikban körülbelül 15–20 000 magyarral, néhány horvát hadtesttel ostromolni kezdték az erősséget, amit Abdurrahman pasa 12 ezer katonával védelmezett. Az ostromló seregben több ezer idegen nemzetiségű, többek közt német, holland, cseh, olasz, dán, burgundi, angol, spanyol, francia és svéd harcolt, századokba vagy ezredekbe szervezve, de a különböző századokba beosztott önkéntes katonák, tisztek és tüzérek között Európa szinte minden népe képviseltette magát.

Augusztus 14-én Szári Szulejmán nagyvezír felmentő seregét megverték, s három hét múlva elindították az utolsó általános rohamot, ami végül megtörte a védők ellenállását. A harcban elesett a hősiesen küzdő Abdurrahman is, akinek bátorsága még a keresztény vezérekben is tisztelet keltett.

Buda visszafoglalásának hírét nagy ünnepséggel fogadta Európa. A várost és a várat ellenben teljesen szétlőtték, s nagy volt az anyagi kár. Egy olasz hadmérnöknek sikerült megmenteni a várban található Mátyás-kori Corvinák megmaradt darabjait.

Úgy gondolom, hogy nem ez volt az utolsó ilyen rendezvény, amin fejet hajthattunk őseink bátorsága előtt, akik a többi európai nemzettel egy közös célért küzdöttek: a szabadságért! Ezúttal szeretnénk megköszönni a meghívást a Pax Hungarica Mozgalomnak, megtiszteltetés volt a pódium előtt állni az idősebb, tapasztaltabb Bajtársakkal!

Kitartás!