2011. április 21., csütörtök

Megemlékezés BicskénA megemlékezés talán kissé megkésett a hozzá tartozó eseményekkel kapcsolatban, hisz a Kitörés és a német frontvonal visszahúzódása már azokban az időkben rég megtörtént, az azonban sohasem késő, hogy megemlékezzünk azokról a hősökről, akik az életüket adták a hazáért. A Bicskei temető szélén található 2. világháborús emlékmű a Wiking SS hadosztály elesett katonáinak állít emléket. Kis csapatunkkal úgy határoztunk, hogy felkeressük az emlékművet, hogy egy beszéd elmondása mellett és főhajtással emlékezzünk meg a hősökről. A szűnni nem akaró zuhogó eső sem szegte kedvét senkinek, töretlenül haladtunk a célunk felé, majd kb. fél órás vonatút után megérkeztünk a síremlékhez. A kőtábla márványból készült, és jó állapotnak örvend, a sír sincs elhanyagolva, látszik, hogy rendszeresen gondozzák. A beszéd elhangzása után a jelenlévők rendezetten hagyták el a síremlék helyszínét, és vették az irányt a vasútállomás irányába. A megemlékezésről sajnos a technikai problémák miatt nem sikerült képeket készítenünk, ezért egy régebbi megemlékezésen készült képet rakunk ki a sírról.

A végére még csináltam egy kis olvasnivalót azoknak, akik röviden kíváncsiak a Wiking hadosztály történetére:Wiking hadosztály az első olyan németek által létrehozott divízió volt, amelynek összetételét külföldi önkéntesek adták, főleg dánok, hollandok, norvégok és flamandok. Típusa szerint páncélgránátos hadosztály.
Az alakulat születése 1940. szeptemberében történt, miután a németek már elfoglalták Dániát, Norvégiát, Belgiumot, Hollandiát és Franciaországot. Himmler elrendelte egy flamand, holland, norvég és dán önkéntesekből álló hadosztály létrehozását, s nemsokára létrejön az új alakulat, amelynek a fő magját a Das Reich hadosztályból kivált Germania ezred adja, ám a Führer utasítására ezt a nevet december 20.-án Wiking-re változtatják.A hadosztály kiképzése és feltöltése Truppen-Ubungsplatz térségében folyt, és a kiváló kiképzés és hadianyag mennyiség következtében az alakulat eléri a hadrafoghatóság szintjét. A Szovjetúnió ellen megindított Barbarossa hadművelet folyamán az alakulat katonái heves harcokat folytatnak a vörösökkel, és Tarnopol térségben esnek át a tűzkeresztségen. A hadosztály nem csak itt remekel, de a Cserkasszi katlanból (ahol kb. 60.000 német katonát kerítettek be a szovjetek) megkísérelt kitörési kísérlet is sikerrel jár: a 102 négyzetkilóméteres katlan nyugati szélén a belga Vallon Légióval együtt súlyos veszteségek árán, de áttörik az ostromgyűrűt, és ennek eredményeképpen 34 ezer német katonának sikerül elmenekülnie a Vörös Hadsereg szorításából.A Wiking hadosztály Magyarországon:

1944 telén a Wiking hadosztályt a Totenkopf divízióval együtt Magyarországra vezénylik, cél: áttörni az ostromgyűrűt.....
Ekkorra már a Wiking hadosztály tagjai nagy hiányt szenvedtek hadfelszerelésben, ez pedig a hadosztály harcértékének jelentős csökkenésével járt. A „Konrad 1” hadművelet keretein belül sikerül áttörniük a szovjet vonalakat, de a növekvő vörös ellenállással szemben megakad az offenzíva. A „Konrad 2” offenzívában Esztergom irányából indítanak támadást, amelyben a Wiking kulcsfontosságú szerepet játszik. Pilisszentkereszt elfoglalásával 21 kilóméterre megközelítik Budapestet, és már csak 17 kilóméterre járnak a fővárostól, amikor megérkezik a visszavonulási parancs. A német vezetők nem bíznak a Konrad 2 sikerében, ezért az offenzívát leállítva egy újabb, harmadik támadásba kezdenek bele. Német kézre kerül Pusztaszabolcs, majd heves harcok árán Január 22.-én Székesfehérvár is, majd az ezt követő napokban egyre szaporodnak a szovjet ellentámadások, és ennek következményeként a Konrad 3 offenzíva is kifullad, majd végetér: a főváros felmentésére indított összes hadművelet kudarcot vallott, a szovjetek pedig folyamatosan kezdik visszaszorítani a meggyengült német erőket.1945 márciusának elejére a hadosztálynak már alig van hadrafogható páncélosa, és tetézi a bajt, hogy március 16.án megindul a szovjet ellentámadás. A Wiking hadosztály immár védekező harcokat vív Székesfehérvár környékén, majd 23.-án visszavonulnak Balatonfűzfő irányába. A bevethető páncélos állományuk: 2 db....
A hadosztály márciusi személyi vesztesége Magyarországon 482 halott (ebből 19 tiszt), 2110 sebesült (ebből 30 tiszt) és 945 eltűnt (ebből kilenc tiszt), összesen 3537 fő volt.

Április folyamán a hadosztály maradéka védekező harcokat vív Bécs környékén és Csehszlovákiában, majd április 13.-án Bécs nagy része a szovjetek kezére kerül.
1945. május 8-án az 5. SS-páncéloshadosztály (pontosabban annak maradványa) zöme a britek hadifogságába kerül.