2010. május 25., kedd

Interjú Temesvári Autonóm Nacionalistákkal
1. Kérlek mutasd be mozgalmatokat. Mikor és milyen cél által vezérelve alapítottátok?

Mozgalmunk 2007-ben kezdte meg működését. Csupán néhány srác voltunk. Csoportunkat elneveztük Ofensiva Odal –nak. 2008 Április 20-án, a Führer születésnapján csatlakozott hozzánk még néhány srác, akik felfrissítették állományunkat és új motivációra ingereltek minket. Ezek után leültünk hogy megalkossuk céljainkat és stratégiánkat: Elkezdünk egy igazi, hű NS szervezetet felépíteni és mindennap dolgozni fogunk azért, hogy erősödjünk és hogy terjesszük ideológiánkat.

Mi nem csak azért gyűltünk össze, mert nem vagyunk megelégedve a jelenlegi helyzettel. Először is azért csatlakoztunk ehhez a mozgalomhoz mert hisszük, hogy ez a legmegfelelőbb politikai rendszer az országunknak. Elindultunk az úton, hogy harcoljunk egy Nemzeti-Szocialista Romániáért.


2. Számotokra mit jelent autonóm nacionalistáknak lenni?

Ez egy új formája a propagandának, amely egyéni és független aktivitást igényel. Itt nincsenek menedzserek, titkárok, nincs hierarchia, koordinátorok, főnökök és vezetők vagy egyéb megosztott hatalom. Az autonóm nacionalista szervezetek úgy jellemzik magukat mint az ötletek laboratóriuma FŐNÖKÖK ÉS TULAJDONOSOK NÉLKÜL. Az egész kiindulópontja a liberális globalizáció elleni lázadás, ami arra ösztökélt minket hogy egy új nemzeti alternatívát keressünk a rendszer passzív elfogadására. Az autonóm aktivitás csakis önmagának tartozik felelősséggel csakis a saját tetteiért.

De észre kellett vennünk, hogy autonóm nacionalistának lenni nem egy cél, hanem csak egy módszere annak, hogy szolgáljuk és támogassuk az NS ideológiákat. Mára már látjuk hogy ez a rendszer a leginkább passzol hozzánk. Előfordulhat hogy a jövőben elhagyjuk ezt a taktikát, de mindíg élni fogunk a döntéssel, hogy mennyire nagy a támogatottsága a harcunknak a nemzeti szocializmusért.


3. Mi a véleményetek a román NS színtérről? Erősségek és gyengeségek?

Ha élhetnék ezzel a kifejezéssel, akkor azt mondanám, hogy gyenge. De inkább úgy fogalmaznék, hogy növekszünk. Csupán néhány éve kezdtük el ezt az utat járni és sok munka vár még ránk.

A változások mára láthatóak, létszámunk lassan, de növekszik és az emberek is egyre barátságosabbak és nyitottabbak az üzenetre amit üzenünk nekik. Jelenleg mi vagyunk az egyetlen NS mozgalom Romániában, valamint vannak kísérletek a Blood and Honor romániai diviziójának megszervezésére. Örülnénk ha láthatnánk más mozgalmak felemelkedését is. Nem vagyunk ellene és nem látunk veszélyt sem abban, hogy megpróbálnának megosztani minket. Minden egyes új, megalakult NS csoportban látunk egy pluszt a nemzeti mozgalmunknak úgy általában és természetesen az NS mozgalomnak is. Egy nap majd eljön valaki az igét hirdetve és egyesít minket, mikor eljön a megfelelő idő. Addig viszont tanácsos azonnal nekiállni építeni mozgalmunkat és mi segítő kezet nyújtunk ebben mindenkinek.


4. Mi a véleményetek az európai mozgalomról?

Nem tudom, hogy mennyire tudnánk „európai mozgalomról” beszélni. Ahogy ti is tudjátok a helyzet más és más minden országban. Németországban és Csehországban erős a mozgalom, de erősek szintén a megszorítások és a törvények is. Spanyolországban sok csoport van, de nagyok köztük az ellentétek is. Úgy látom egyre több csoport alakul Európa szerte és egy nagyszerűbb jelentés van kialakulóban a modern nemzeti szocialista katonát illetően, a rendszer elleni harcunkban. Ez is több bizalmat ad az újoncoknak.


5. Országotok 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. Mi változott azóta? A helyzet jobb lett, vagy rosszabb?

Egyértelműen rosszabb. A népesség egyszerűen megrökönyödve ragadt a televíziók előtt a rendszeres hipnotizálásnak köszönhetően. Azzal az elv által, hogy az EU majd tejben és mézben fogja őket fürdetni. Ezért az illúzióért cserébe azonban elvesztettünk függetlenségünket és szuverenitásunkat. A nemzet legmagasztosabb értékei és az a román generáció akik az életüket áldozták, eltűntek. Május 9.-én ünnepeljük Románia függetlenségét. Mára azonban már nincs többé. Néhány bürokratától függünk Brüsszelben, akik az összes fontos politikai és gazdasági döntést úgy hozzák meg mint valami játék, a szabadkőműves páholyban. És nem lettek többek mint egy csapat munkatárs az EU költségvetésénél évenkénti 1,4 milliárd euróval. Évenként ennek csak egy kis része tér vissza Romániába, kb az előbbi összeg 7%-a. Az EU nem segít nekünk semmiben, a kormány meg csak az IMF karjaiba vetette magát. Jelzálogba adták az országunk és a nemzetünk jövőjét. A korrupt és áruló politikusok a legnagyobb ellenségeink.


6. Mit gondoltok a sovinizmusról Európában?

A sovinizmus távol áll tőlünk és mozgalmunk kirekeszt mindenkit aki kollaborál ezzel a nézettel. Mottónk egyszerű: „Tiszteld mindenki országát, de szeresd a sajátod.”


7. Mit gondoltok a magyar-román ellentétről? Milyen a kapcsolata a helyi magyaroknak a románokkal Erdélyben? Hogyan ítélitek meg a Trianoni egyezményt, mint NS szervezet?

Nem vagyunk a magyarok ellen és a magyarok sincsenek ellenünk. A magyarok többsége nem akar függetlenséget mert megvannak elégedve azokkal a jogokkal amit Románia biztosít nekik. Sokan az RMDSZ (Romániai Magyar Demokratikus Szövetség) soviniszta politikája miatt lázonganak. Ők csak profi lázítók, személyes céljaik által vezérelve, csakúgy mint a román politikusok. A székelyek és magyarok jogai csupán ürügy. Sok magyar és székely akik eddig álhatatosan szavazott az RMDSZ-re, most más alternatívát keres. Az RMDSZ már 13 éve működik, de eredmény sehol. Politikusaik multimilliomosok euróban számítva, míg a magyar populáció nem kap semmit. Az RMDSZ bárói gyakran illegálisan és személyes érdekei miatt vágatják ki Székelyföld erdőit, anélkül hogy érdekeltek lennének az újraerdősítésben. És ez csak néhány jel arra utalva, hogy ők is csak rablók mint a többiek. A székelyek fő foglalkozása a fafeldolgozás, de sajnos hamarosan munka nélkül maradnak. Az a két megye a legszegényebb az egész országban és a többi megye segítségéből és humanitárius segélyeiből tartja fent magát.

Trianon problémáról:


Az én véleményem, mint román a Trianoni szerződésről, az az, hogy már késő és haszontalan erről beszélni. A román populáció volt a jellemző, egész Erdélyben, míg a német, szerb, magyar etnikai csoportok létszáma csökkent. Felvetődik egy nemzeti szocialista alapelv: Közös vér és nyelv szükségeltetik ahhoz, hogy egy terület egy hatalom alatt egyesüljön. És a románok abszolút többségben voltak Erdélyben. Erdély döntött úgy, hogy egyesül Romániával, a német, szerb és magyar és egyéb etnikai csoportokkal együtt, hozta meg ezt a lépést.

Varga Árpád könyve nyomán, (Magyarok Erdélyben 1870 és 1995 között) Erdélyben 2,831,222 román és 2,431,273 egyéb etnikumok éltek. Ez főképp magyarból (1,662,948 - 31.6%) és németből (563,087 - 10.7%) ált. Az 1919-ben és az 1920-ban történt népszámlálás már egy nagyobb román és egy kisebb magyar jelenlétről számol be. A Magyar Királyság egy több nemzeti állam volt és mint több ilyen állam/birodalom bomlásra volt ítélve. Ez a természet törvénye.


Az erdélyi helyzetről Wilhelm Fabricius, a Harmadik Birodalom nagykövete írt jelentést a Führernek 1940 Augusztus elsején. Ami az alábbit tartalmazta:

  1. Történelem: Erdély (magyarok által követelve) a 800 évvel ezelőtti német kolonizáció után független a rendszer hatása alól. Csak 1868-ban Habsburg nyomás miatt egyesült a Magyar Királysággal és a Monarchia automatikusan megpróbálta megváltoztatni az emberek nemzetiségét. Szóval Magyarország csak az elmúlt 50 évben birtokolta azt.

  2. Etnikumok: Erdély nagyobbik részérért való követelés 54,600 km2 –el, azonban a magyarok elfelejtik, hogy a népesedés nem az ő előnyükre van (3/5 román, 2/5 magyar). A magyaroknak illene a területnek 2/5-ét adni. Bánátért nem folyik követelés, mert csak egy elhanyagolható része magyar.

  3. Gazdaság: Erdély egy gazdasági teret alkotott már iratlan idők óta.... a maximális elvágásra vonatkozó követelések a magyarok kárára mentek volna. Ez lényegében abból állt, hogy elkülönítették volna a földművelési és az ipari területeket és elvesztettek volna minden felvásárló területet

  4. Biológia: A román nép biológiailag ifjú és fejlődő. A parasztság egészséges és gyermekekben gazdag. A magyar nép azonban századok óta stagnál. A magyar állam csak a magyar populációval foglalkozik, az összes etnikummal együtt.

  5. A népi németek ügyében, a magyarok maximális követelése megtörte volna a németek etnikai csoportját Erdélyben, mert ez elvágta volna a Valea Tranavei fölötti részt. Számokban, a 61,000 a másik 192,000-től. Emellett mind a két csoport erőteljesen legyengült volna, és el lett volna vágva gazdaságilag. A marosvásárhelyi németeket le kellett volna telepíteni valahol..... a román uralom óta több mint 3000 embernek visszaadták volna a valódi nemzetiségét


Egyébként vannak olyan csoporttagjaink akik rendelkeznek magyar vagy székely gyökerekkel. Megbecsült bajtársak és remekül megvagyunk együtt.


8. Kérlek írj pár mondatot a 2. Világháborúból való kiugrással kapcsolatban.

1944 Augusztus 23.-án I. Miklós király egy judeo-kommunista összeesküvő csoporttal együtt puccsot hajtott végre és letartóztatták az ország vezetőjét Antonescu marsallt. A keleti fronton szolgáló katonáknak hamis parancsokat továbbítottak. Ezután körülbelül 150,000 román katona esett szovjet fogságba. Sokan a bolsevikok által lett legyilkolva, míg másokat Szerbiába és Üzbegisztánba deportáltak (ahol a mai napig él ez a közösség). Adolf Hitler és Heinrich Himmler automatikusan a Román Légionárius Mozgalmat (Vas Gárda) fogadta el hivatalos hadseregnek a szovjet invázióval szemben. Ezt a sereget Román Nemzeti Hadseregnek nevezték, amit Platon Chirnoaga tábornok vezetett és egy darabig Otto Skorzeny képzett ki. Szerencsére azonban Skorzeny időben közbe avatkozott Magyaroszágon, a Horthy kiugrási kísérlet miatt.

9. Hogyan harcoltok a rendszer ellen napjainkban? A metéltek hogyan teszik nehezebbé a dolgotokat, hogyan próbálnak elhallgattatni titeket?

Kezdésnek a propaganda szokásos formáit választottuk (internet, graffitizés, matricázás, plakátolás, magazinok kiadása, szórólapozás, és összejövetelek) és a kapcsolatteremtést azokkal az emberekkel, akik nem tartoznak az agymosott birka tömegekhez, és kritikus hanggal viseltetnek a rendszer irányában. Jónéhányuk pozitív visszajelzést adott, de vannak akik még hezitálnak (mindezt persze a média által rólunk, nemzeti szocialistákról alkotott negatív kép miatt), de végül a barikád ugyanazon oldalán fogunk majd találkozni, mivel nincs más megoldás. Néhány dolgot persze nyilvánosan nem mondhatunk el (nem mintha illegális lenne), nem szeretnénk ha más is megtudná hogyan működik ennek a szervezetnek a stratégiai rendszere, felépítése. Természetesen így a megpeletés erejével “csaphatunk le” akárhol. Eddig különösebb problémáink nem voltak, habár van némi nyilvános nyomás rajtunk a nemzetközi cionista köröknek köszönhetően.


10. Európa majdnem minden országában van egy többé-kevésbé hatékony antifa színtér (hála istennek Magyarországon csak pár iszákos hülyegyerekből áll ez a színtér). Romániában hogy álltok ezekkel az alakokkal?

Az antifa színtér itt nagyon gyenge. A romániai antifasiszták össze sem hasonlíthatók a külföldi országok “képviselőivel”, úgy mint Németország, Hollandia, vagy Spanyolország. Amikor itt koncerteket szerveznek, a külföldről jövő balosok mindig felülmúlják létszámban az ittenieket. Ezek a srácok többnyire összezavarodott tizenévesek, akiket megfertőzött az MTV fekete-barát “kultúrája”. Mindannyian áldozatai olyan szervezeteknek, amik hatalmas összegekkel húzzák le az országot (lásd “közös” barátunkat, Soros Györgyöt). Azzal a ferde tudattal élik szürke hétköznapjaikat, hogy ők az emberiség megmentői, sajnos így megy ez. Egészen mostanáig semmilyen siker nem koronázta azon cselekvéseiket, hogy megzavarják, vagy megtámadják a nacionalista rendezvényeket, demonstrációkat. Ha megpróbálják, egy dologgal biztosan számolniuk kell: az egész szánalmas bandájukat a földdel tesszük majd egyenlővé!


11. Manapság sajnos sok ellentétet szül sorainkban a VALLÁS. Elmondanád, hogy mi a véleményed erről?

A vallás minden egyes tagnak a magánügye. Személy szerint én Ortodox Keresztény vagyok, és nem igazán kedvelem az ateistákat. Úgy gondolom, hogy ebből kifolyólag nem képesek szilárdan hinni valamiben, és egy idő után abbahagyják majd ezt az egészet.

Meg vagyok róla győződve, hogy az embereknek kell, és szükséges ez a hit. Ennek következtében vállaltuk magunkra a harcot az ateista mozgalom ellen, de nem csak néhány elméleti nyilatkozattal tettük ezt, hanem egyenesen a földbe is döngöltük azt!”

-Adolf Hitler, 1933. október 24. Berlin

Sem a muszlimokat, sem a sátánistákat nem látjuk szívesen, ők természetesen nem csatlakozhatnak hozzánk!


12. Az utolsó szó a tiéd! Mit üzensz a magyar olvasóknak?

Először is köszönjük az érdeklődést, és a sok kérdést! Elnézést kérek, ha a válaszok némelyike túl hosszúra nyúlt, de úgy gondolom hogy sok információt kell egymással megosztanunk. Üdvözlöm az olvasóidat, és kívánom, hogy legyen minél több! Szomszédok vagyunk, és nincs más választásunk, mint megérteni egymást. Sok a közös ellenségünk, akiket mostmár nem neveznék meg. Nem haladhatunk el a cigányság által okozott problémák mellett. Gátlástalanul gyilkolnak, lopnak, és mindendre ráteszik a mocskos kezüket, úgy rombolnak le mindent akár a termeszek! Ha a legendás Midas király mindent arannyá változtatott amihez hozzáért, akkor ezek posvánnyá, és hamuvá változtatnak mindent amire csak rátehetik a kezüket. Talán ez az egyetlen olyan népség, ami semmit nem csinál azon kívül, hogy folyamatos támadásokat intéz a nemzet ellen, amely eltartja őt.

Ne hagyjátok magatokat! Fehér Magyarországot!