2010. április 10., szombat

"Harcolni érte, elöbbre vinni az Ügyet csak akkor lehet, ha a Célt világosan látjuk!"Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Tudós-Takács János teológus, filozófus, műfordító, a Gede Testvérek Kiadó és a Szittyakürt főmunkatársa, a Pax Hungarica Klub állandó előadója, hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, április 3-án (Nagyszombaton) megtért az örök hazába.

A gengszterváltás után felbukkanó hungarista, illetve annak látszó szervezetek majd mindegyikénél megfordult, igyekezett őket a tiszta világnézet útjára terelni, előadásaival, tanításával nyesegetni vadhajtásaikat. Végül a Pax Hungarica Mozgalomban talált eszmei "otthonra". Nem csupán lenyűgöző tárgyi tudásával, élettapasztalatával, lefegyverző logikájával hatott hallgatóira, hanem életpéldájával is. Tudásánál csak hite és - a valódi tudós egyik ismérve - alázata volt nagyobb. Műfordítói tevékenységét pedig olyan szerzők műveinek magyarításai fémjelzik, mint Aquinói Szent Tamás (Summa), vagy korunk egyik legmeghatározóbb revizionista történésze, David Irving.
Bár a betegség az elmúlt években egyre jobban próbára tette, mégis fáradhatatlan volt a nemzetfelvilágosító munkában. Ő volt az az ember, aki nem csak komolyan vette, de maradéktalanul meg is élte Szálasi Ferenc szavait: "A nemzet szolgálatában meghalni lehet, de elfáradni soha."
Emléke legyen áldott.

Forrás: www.paxhungarica.org